Om mig

DSC_0311

Min resa har handlat om att hitta balans mellan att göra och att vara. Under många år gick livet framförallt ut på att prestera, jag har gjort det framgångsrikt först inom idrotten, under 10 år satsade jag på elitidrott och lyckades nå toppen på pallen. Senare i mina arbeten med kommunikation och marknadsföring.  Jag drevs av att åstadkomma resultat och att bli bekräftad för det. Jag dolde en svag självkänsla, en rädsla för att inte vara ok som jag var, med att vara bra i det yttre.

När jag vid 35 års ålder, nyseparerad, med två små barn flydde in i arbetet blev till slut vilja till utveckling större än rädslan. Då började min inre resa. Långt senare, efter många terapitimmar och flera processer, för min egen utveckling, vet jag bättre vem jag är och vad som kan bidra till att jag har ett bra liv. Det handlar om att få röra på mig i naturen varje dag, att lyssna mera till min kropp, känner in vilka behov den har. Att utnyttja naturen för närvaro för upplevelser för alla sinnen. Att umgås med nära och kära. Att meditera, dansa, laga mat, rita och måla. Att dela mina erfarenheter och bidra till andras utveckling.

Genom mina arbeten har jag fått engagera mig i frågor som betytt eller betyder mycket för mig, idrott, hälsa, motion, livskvalitet, mat, miljö, skog, djur, natur, landsbygd, entrepenörsskap och företagande.

I juni 2013 avslutades min utbildning ”Therapist Training” på Osho Risk i Danmark.
Utifrån utbildningen, min egen erfarenhet och kompetens arbetar jag idag med att stödja individer, grupper och organisationer i utveckling. När kompetens eller resurser utöver min egen behövs samarbetar jag med människor som jag har en egen erfarenhet av.